PRACA
Wynagrodzenie minimalne od dn. 1 lipca 2015
Jeżeli pracujesz w Holandii, to nawet jeżeli jesteś cudzoziemcem, przysługuje Ci płaca  minimalna obowiązująca w Holandii.   Pensja, którą wypłaca Ci twój zakład może być wyższa od ustawowego minimum, ale nigdy  nie niższa. Ponadto, masz też prawo do dodatku urlopowego.    Wynagrodzenie minimalne brutto:  Kwota wynagrodzenia minimalnego brutto jest określona w ustawie o wynagrodzeniu  minimalnym i minimalnej kwocie dodatku urlopowego. Twój pracodawca ma  obowiązek wyszczególnić na pasku wypłaty, jaka stawka wynagrodzenia minimalnego  brutto ma zastosowanie w twojej sytuacji.  Z kwoty brutto pracodawca potrąca zaliczki na podatek oraz składki, i dlatego pensja  netto jest niższa od pensji brutto. Pensja netto to wynagrodzenie, które faktycznie  jest Ci wypłacane.   Stawki pensji minimalnej brutto są podwyższane dnia 1 stycznia oraz 1 lipca każdego  roku. Wynagrodzenie minimalne brutto obowiązujące na 1 lipca 2015 (w Euro):